פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:25
20Km 20.00 Km 01:20:48
21.1Km 21.10 Km 01:26:18
Total Run 21.10 Km 01:26:18
RunnerScanner