פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:03
10Km 10.00 Km 00:41:22
15Km 15.00 Km 00:57:13
20Km 20.00 Km 01:19:58
21.1Km 21.10 Km 01:24:55
Total Run 21.10 Km 01:24:55
RunnerScanner