פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:22:36
10Km 10.00 Km 00:43:24
15Km 15.00 Km 00:58:29
20Km 20.00 Km 01:19:59
21.1Km 21.10 Km 01:24:35
Total Run 21.10 Km 01:24:35
RunnerScanner