פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:17:36
10Km 10.00 Km 00:36:14
20Km 20.00 Km 01:10:33
21.1Km 21.10 Km 01:15:03
Total Run 21.10 Km 01:15:03
RunnerScanner