פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:17:56
10Km 10.00 Km 00:35:29
15Km 15.00 Km 00:47:11
20Km 20.00 Km 01:07:03
21.1Km 21.10 Km 01:11:37
Total Run 21.10 Km 01:11:37
RunnerScanner