פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:16:54
10Km 10.00 Km 00:34:51
15Km 15.00 Km 00:47:15
20Km 20.00 Km 01:05:44
21.1Km 21.10 Km 01:10:07
Total Run 21.10 Km 01:10:07
RunnerScanner