פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:16:06
10Km 10.00 Km 00:32:54
15Km 15.00 Km 00:45:02
20Km 20.00 Km 01:03:03
21.1Km 21.10 Km 01:07:18
Total Run 21.10 Km 01:07:18
RunnerScanner