פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:11:30
10Km 10.00 Km 00:22:39
20Km 20.00 Km 00:44:28
21.1Km 21.10 Km 00:47:32
Total Run 21.10 Km 00:47:32
RunnerScanner