פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:11:27
10Km 10.00 Km 00:22:04
20Km 20.00 Km 00:42:52
21.1Km 21.10 Km 00:45:49
Total Run 21.10 Km 00:45:49
דירוג
מיקום שם זמן
1 מאיר דגני 00:44:00
2 קובי ליאון 00:44:40
3 קובי גרשוני 00:45:51
4 מיכאל הואש 00:47:33
5 מאיר שלמה כהן 01:07:23
6 בועז מרחב 01:10:10
7 עמנואל שחר 01:11:39
RunnerScanner