פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:11:08
10Km 10.00 Km 00:21:33
21.1Km 21.10 Km 00:43:59
Total Run 21.10 Km 00:43:59
דירוג
מיקום שם זמן
1 מאיר דגני 00:44:00
2 קובי ליאון 00:44:40
3 קובי גרשוני 00:45:51
4 מיכאל הואש 00:47:33
5 מאיר שלמה כהן 01:07:23
RunnerScanner