תוצאה
קטגוריה
145 / 11
8%
מגדר
145 / 11
8%
כללי
178 / 12
7%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:23:23
Run 6.8k 6.80 Km 00:29:12
Run 11.5k 11.50 Km 00:50:35
Run 21.1k 21.10 Km 01:34:37
Total Run 21.10 Km 01:34:37
דירוג
מיקום מספר שם זמן
7 1 יובל זוהר 01:32:25
8 78 אופיר גולדנטל 01:33:13
9 41 עמירם זהר 01:33:52
10 87 יהודה צוברי 01:34:23
11 252 גוני האוהסטוק 01:34:37
12 207 יורם קראוס 01:34:50
13 253 ניר כהן 01:36:10
14 99 גילי בראשי 01:36:34
15 214 רן אפק 01:36:44

רצף זמן