תוצאה
קטגוריה
145 / 13
9%
מגדר
145 / 13
9%
כללי
178 / 14
8%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:23:22
Run 6.8k 6.80 Km 00:29:13
Run 11.5k 11.50 Km 00:50:50
Run 21.1k 21.10 Km 01:36:10
Total Run 21.10 Km 01:36:10
דירוג
מיקום מספר שם זמן
9 41 עמירם זהר 01:33:52
10 87 יהודה צוברי 01:34:23
11 252 גוני האוהסטוק 01:34:37
12 207 יורם קראוס 01:34:50
13 253 ניר כהן 01:36:10
14 99 גילי בראשי 01:36:34
15 214 רן אפק 01:36:44
16 37 אסף בן שושן 01:37:01
17 154 ענב פרץ 01:37:18

רצף זמן