תוצאה
אישי
קטגוריה
222 / 149
68%
מגדר
1890 / 1271
68%
כללי
2398 / 1407
59%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:27:23
10Km 10.00 Km 00:55:32
15Km 15.00 Km 01:22:54
20Km 20.00 Km 01:50:35
21.1Km 21.10 Km 01:56:38
Total Run 21.10 Km 01:56:38
RunnerScanner