תוצאה
אישי
קטגוריה
222 / 147
67%
מגדר
1890 / 1262
67%
כללי
2398 / 1393
59%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:27:15
10Km 10.00 Km 00:54:40
15Km 15.00 Km 01:21:54
20Km 20.00 Km 01:51:01
21.1Km 21.10 Km 01:57:11
Total Run 21.10 Km 01:57:11
RunnerScanner