תוצאה
אישי
קטגוריה
222 / 143
65%
מגדר
1890 / 1238
66%
כללי
2398 / 1365
57%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:28:36
10Km 10.00 Km 00:55:50
15Km 15.00 Km 01:22:35
20Km 20.00 Km 01:49:28
21.1Km 21.10 Km 01:55:22
Total Run 21.10 Km 01:55:22
RunnerScanner