תוצאה
אישי
קטגוריה
222 / 142
64%
מגדר
1890 / 1225
65%
כללי
2398 / 1351
57%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:29:11
10Km 10.00 Km 00:56:02
15Km 15.00 Km 01:22:06
20Km 20.00 Km 01:48:14
21.1Km 21.10 Km 01:54:11
Total Run 21.10 Km 01:54:11
RunnerScanner