תוצאה
אישי
קטגוריה
222 / 141
64%
מגדר
1890 / 1204
64%
כללי
2398 / 1326
56%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:26:46
10Km 10.00 Km 00:53:27
15Km 15.00 Km 01:19:38
20Km 20.00 Km 01:48:47
21.1Km 21.10 Km 01:55:24
Total Run 21.10 Km 01:55:24
דירוג
RunnerScanner