תוצאה
אישי
קטגוריה
222 / 137
62%
מגדר
1890 / 1172
63%
כללי
2398 / 1285
54%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:27:02
10Km 10.00 Km 00:53:50
15Km 15.00 Km 01:19:42
20Km 20.00 Km 01:46:48
21.1Km 21.10 Km 01:52:41
Total Run 21.10 Km 01:52:41
דירוג
RunnerScanner