פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:21:39
10Km 10.00 Km 00:44:01
15Km 15.00 Km 01:05:50
20Km 20.00 Km 01:28:36
21.1Km 21.10 Km 01:33:22
Total Run 21.10 Km 01:33:22
RunnerScanner