פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:17
10Km 10.00 Km 00:40:42
15Km 15.00 Km 01:00:39
20Km 20.00 Km 01:21:21
21.1Km 21.10 Km 01:25:57
Total Run 21.10 Km 01:25:57
דירוג
RunnerScanner