פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:18
10Km 10.00 Km 00:40:49
20Km 20.00 Km 01:21:15
21.1Km 21.10 Km 01:25:47
Total Run 21.10 Km 01:25:47
RunnerScanner