פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:15
10Km 10.00 Km 00:40:47
15Km 15.00 Km 01:00:33
20Km 20.00 Km 01:20:47
21.1Km 21.10 Km 01:25:13
Total Run 21.10 Km 01:25:13
RunnerScanner