פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:29
10Km 10.00 Km 00:41:03
15Km 15.00 Km 01:00:34
20Km 20.00 Km 01:20:35
21.1Km 21.10 Km 01:25:08
Total Run 21.10 Km 01:25:08
RunnerScanner