פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:03
10Km 10.00 Km 00:40:13
15Km 15.00 Km 00:59:55
20Km 20.00 Km 01:20:20
21.1Km 21.10 Km 01:24:40
Total Run 21.10 Km 01:24:40
RunnerScanner