פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:19:59
10Km 10.00 Km 00:40:03
15Km 15.00 Km 00:59:27
20Km 20.00 Km 01:19:40
21.1Km 21.10 Km 01:24:13
Total Run 21.10 Km 01:24:13
דירוג
RunnerScanner