תוצאה
אישי
קטגוריה
222 / 2
1%
מגדר
1890 / 68
4%
כללי
2398 / 71
3%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:00
10Km 10.00 Km 00:40:06
15Km 15.00 Km 00:59:37
20Km 20.00 Km 01:19:42
21.1Km 21.10 Km 01:24:09
Total Run 21.10 Km 01:24:09
דירוג
RunnerScanner