פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:19:08
10Km 10.00 Km 00:38:15
15Km 15.00 Km 00:56:50
20Km 20.00 Km 01:16:03
21.1Km 21.10 Km 01:20:20
Total Run 21.10 Km 01:20:20
RunnerScanner