תוצאה
קטגוריה
145 / 20
14%
מגדר
145 / 20
14%
כללי
178 / 21
12%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:23:55
Run 6.8k 6.80 Km 00:30:01
Run 11.5k 11.50 Km 00:52:25
Run 21.1k 21.10 Km 01:38:26
Total Run 21.10 Km 01:38:26
דירוג
מיקום מספר שם זמן
16 37 אסף בן שושן 01:37:01
17 154 ענב פרץ 01:37:18
18 30 רן ארנט 01:37:28
19 190 שרון הרשקוביץ 01:37:28
20 119 ליאור דודיק 01:38:26
21 226 נדב שמש 01:38:35
22 10 זיו בלאו 01:38:46
23 241 אריאל הירש 01:39:08
24 94 טל כרמל 01:39:56

רצף זמן