פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:22:35
Run 6.8k 6.80 Km 00:28:36
Run 11.5k 11.50 Km 00:51:20
Run 21.1k 21.10 Km 01:39:56
Total Run 21.10 Km 01:39:56
דירוג
מיקום מספר שם זמן
20 119 ליאור דודיק 01:38:26
21 226 נדב שמש 01:38:35
22 10 זיו בלאו 01:38:46
23 241 אריאל הירש 01:39:08
24 94 טל כרמל 01:39:56
25 13 יונתן שמש 01:39:58
26 62 ברק דואניס 01:40:27
27 145 מעין ענתבי 01:41:04
28 212 עידן דינאי 01:41:41

רצף זמן