תוצאה
קטגוריה
145 / 9
7%
מגדר
145 / 9
7%
כללי
178 / 10
6%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:20:17
Run 6.8k 6.80 Km 00:25:52
Run 11.5k 11.50 Km 00:46:37
Run 21.1k 21.10 Km 01:33:52
Total Run 21.10 Km 01:33:52
דירוג
מיקום מספר שם זמן
5 245 רן בלקין 01:30:38
6 209 יואב נוסבאום 01:31:14
7 1 יובל זוהר 01:32:25
8 78 אופיר גולדנטל 01:33:13
9 41 עמירם זהר 01:33:52
10 87 יהודה צוברי 01:34:23
11 252 גוני האוהסטוק 01:34:37
12 207 יורם קראוס 01:34:50
13 253 ניר כהן 01:36:10

רצף זמן