תוצאה
קטגוריה
145 / 16
12%
מגדר
145 / 16
12%
כללי
178 / 17
10%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:23:10
Run 6.8k 6.80 Km 00:29:12
Run 11.5k 11.50 Km 00:51:24
Run 21.1k 21.10 Km 01:37:01
Total Run 21.10 Km 01:37:01
דירוג
מיקום מספר שם זמן
12 207 יורם קראוס 01:34:50
13 253 ניר כהן 01:36:10
14 99 גילי בראשי 01:36:34
15 214 רן אפק 01:36:44
16 37 אסף בן שושן 01:37:01
17 154 ענב פרץ 01:37:18
18 30 רן ארנט 01:37:28
19 190 שרון הרשקוביץ 01:37:28
20 119 ליאור דודיק 01:38:26

רצף זמן