תוצאה
קטגוריה
145 / 14
10%
מגדר
145 / 14
10%
כללי
178 / 15
9%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:23:11
Run 6.8k 6.80 Km 00:28:58
Run 11.5k 11.50 Km 00:50:31
Run 21.1k 21.10 Km 01:36:34
Total Run 21.10 Km 01:36:34
דירוג
מיקום מספר שם זמן
10 87 יהודה צוברי 01:34:23
11 252 גוני האוהסטוק 01:34:37
12 207 יורם קראוס 01:34:50
13 253 ניר כהן 01:36:10
14 99 גילי בראשי 01:36:34
15 214 רן אפק 01:36:44
16 37 אסף בן שושן 01:37:01
17 154 ענב פרץ 01:37:18
18 30 רן ארנט 01:37:28

רצף זמן