תוצאה
קטגוריה
145 / 23
16%
מגדר
145 / 23
16%
כללי
178 / 24
14%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:23:03
Run 6.8k 6.80 Km 00:29:05
Run 11.5k 11.50 Km 00:50:50
Run 21.1k 21.10 Km 01:39:08
Total Run 21.10 Km 01:39:08
דירוג
מיקום מספר שם זמן
19 190 שרון הרשקוביץ 01:37:28
20 119 ליאור דודיק 01:38:26
21 226 נדב שמש 01:38:35
22 10 זיו בלאו 01:38:46
23 241 אריאל הירש 01:39:08
24 94 טל כרמל 01:39:56
25 13 יונתן שמש 01:39:58
26 62 ברק דואניס 01:40:27
27 145 מעין ענתבי 01:41:04

רצף זמן