פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:21:12
Run 6.8k 6.80 Km 00:26:44
Run 11.5k 11.50 Km 00:47:01
Run 21.1k 21.10 Km 01:31:14
Total Run 21.10 Km 01:31:14
דירוג

רצף זמן