פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:22:42
Run 6.8k 6.80 Km 00:28:44
Run 11.5k 11.50 Km 00:51:01
Run 21.1k 21.10 Km 01:38:46
Total Run 21.10 Km 01:38:46
דירוג
מיקום מספר שם זמן
18 30 רן ארנט 01:37:28
19 190 שרון הרשקוביץ 01:37:28
20 119 ליאור דודיק 01:38:26
21 226 נדב שמש 01:38:35
22 10 זיו בלאו 01:38:46
23 241 אריאל הירש 01:39:08
24 94 טל כרמל 01:39:56
25 13 יונתן שמש 01:39:58
26 62 ברק דואניס 01:40:27

רצף זמן