תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
192 / 30
16%
כללי
337 / 33
10%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.00 Km 00:23:25
Run 10k 10.00 Km 00:48:52
Total Run 10.00 Km 00:48:52
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 833 טל גלילי 00:44:00
2 882 עומר בר לבן 00:48:52

רצף זמן