תוצאה
קטגוריה
145 / 5
4%
מגדר
145 / 5
4%
כללי
178 / 6
4%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:20:42
Run 6.8k 6.80 Km 00:26:14
Run 11.5k 11.50 Km 00:46:38
Run 21.1k 21.10 Km 01:30:38
Total Run 21.10 Km 01:30:38