תוצאה
קטגוריה
145 / 7
5%
מגדר
145 / 7
5%
כללי
178 / 8
5%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.30 Km 00:21:23
Run 6.8k 6.80 Km 00:26:52
Run 11.5k 11.50 Km 00:47:23
Run 21.1k 21.10 Km 01:32:25
Total Run 21.10 Km 01:32:25
דירוג

רצף זמן