תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
192 / 8
5%
כללי
337 / 9
3%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5k 5.00 Km 00:21:03
Run 10k 10.00 Km 00:44:00
Total Run 10.00 Km 00:44:00
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 833 טל גלילי 00:44:00
2 882 עומר בר לבן 00:48:52

רצף זמן