תוצאה
אישי
קטגוריה
109 / 8
8%
מגדר
157 / 16
11%
כללי
193 / 18
10%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:35:00
16K 16.00 Km 01:31:33
21K 21.00 Km 02:11:08
30K 30.00 Km 03:01:46
34.2K 34.20 Km 03:36:20
44K 44.00 Km 04:37:04
49K 49.00 Km 05:19:57
58K 58.00 Km 06:10:29
61K 61.00 Km 06:24:48
Total Run 61.00 Km 06:24:48
הצג מפה