תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 10
84%
מגדר
36 / 28
78%
כללי
193 / 157
82%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:45:59
16K 16.00 Km 01:58:56
21K 21.00 Km 02:52:10
30K 30.00 Km 03:55:11
34.2K 34.20 Km 04:28:02
44K 44.00 Km 05:50:43
49K 49.00 Km 06:49:09
58K 58.00 Km 08:01:31
61K 61.00 Km 08:20:56
Total Run 61.00 Km 08:20:56
הצג מפה
דירוג