תוצאה
אישי
קטגוריה
48 / 10
21%
מגדר
157 / 18
12%
כללי
193 / 20
11%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:39:17
16K 16.00 Km 01:41:08
21K 21.00 Km 02:21:52
30K 30.00 Km 03:10:57
34.2K 34.20 Km 03:34:34
44K 44.00 Km 04:36:20
49K 49.00 Km 05:19:32
58K 58.00 Km 06:13:22
61K 61.00 Km 06:27:16
Total Run 61.00 Km 06:27:16
הצג מפה