תוצאה
אישי
קטגוריה
24 / 17
71%
מגדר
36 / 26
73%
כללי
193 / 136
71%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:40:07
16K 16.00 Km 01:49:11
21K 21.00 Km 02:43:53
30K 30.00 Km 03:42:27
34.2K 34.20 Km 04:19:12
44K 44.00 Km 05:39:09
49K 49.00 Km 06:40:10
58K 58.00 Km 07:44:05
61K 61.00 Km 08:02:02
Total Run 61.00 Km 08:02:02
הצג מפה