תוצאה
אישי
קטגוריה
109 / 91
84%
מגדר
157 / 129
83%
כללי
193 / 156
81%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:47:00
16K 16.00 Km 02:01:28
21K 21.00 Km 02:53:03
30K 30.00 Km 03:59:03
34.2K 34.20 Km 04:30:58
44K 44.00 Km 05:55:46
49K 49.00 Km 06:52:37
58K 58.00 Km 08:00:37
61K 61.00 Km 08:20:48
Total Run 61.00 Km 08:20:48
הצג מפה
דירוג