תוצאה
אישי
קטגוריה
109 / 101
93%
מגדר
157 / 143
92%
כללי
193 / 174
91%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:40:13
16K 16.00 Km 01:49:48
21K 21.00 Km 02:39:35
30K 30.00 Km 03:42:54
34.2K 34.20 Km 04:21:31
44K 44.00 Km 05:52:27
49K 49.00 Km 07:05:09
58K 58.00 Km 08:20:15
61K 61.00 Km 08:42:24
Total Run 61.00 Km 08:42:24
הצג מפה