תוצאה
אישי
קטגוריה
109 / 71
66%
מגדר
157 / 105
67%
כללי
193 / 127
66%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:43:39
16K 16.00 Km 01:55:15
21K 21.00 Km 02:47:24
30K 30.00 Km 03:45:15
34.2K 34.20 Km 04:15:58
44K 44.00 Km 05:32:59
49K 49.00 Km 06:27:35
58K 58.00 Km 07:29:59
61K 61.00 Km 07:51:01
Total Run 61.00 Km 07:51:01
הצג מפה