תוצאה
אישי
קטגוריה
109 / 73
67%
מגדר
157 / 107
69%
כללי
193 / 129
67%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:45:26
16K 16.00 Km 01:59:19
21K 21.00 Km 02:49:20
30K 30.00 Km 03:51:15
34.2K 34.20 Km 04:23:12
44K 44.00 Km 05:36:13
49K 49.00 Km 06:28:33
58K 58.00 Km 07:32:25
61K 61.00 Km 07:51:53
Total Run 61.00 Km 07:51:53
הצג מפה