תוצאה
אישי
קטגוריה
24 / 11
46%
מגדר
36 / 18
50%
כללי
193 / 118
62%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:45:58
16K 16.00 Km 01:58:45
21K 21.00 Km 02:52:10
30K 30.00 Km 03:54:42
34.2K 34.20 Km 04:23:09
44K 44.00 Km 05:32:38
49K 49.00 Km 06:24:32
58K 58.00 Km 07:29:44
61K 61.00 Km 07:47:06
Total Run 61.00 Km 07:47:06
הצג מפה