תוצאה
אישי
קטגוריה
48 / 40
84%
מגדר
157 / 133
85%
כללי
193 / 161
84%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:45:57
16K 16.00 Km 01:58:36
21K 21.00 Km 02:49:37
30K 30.00 Km 03:53:47
34.2K 34.20 Km 04:25:44
44K 44.00 Km 05:51:04
49K 49.00 Km 06:51:05
58K 58.00 Km 08:02:52
61K 61.00 Km 08:23:49
Total Run 61.00 Km 08:23:49
הצג מפה