תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 5
42%
מגדר
36 / 10
28%
כללי
193 / 87
46%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
6.2K 6.20 Km 00:48:43
16K 16.00 Km 02:02:50
21K 21.00 Km 02:47:38
30K 30.00 Km 03:42:10
34.2K 34.20 Km 04:11:47
44K 44.00 Km 05:21:27
49K 49.00 Km 06:13:39
58K 58.00 Km 07:10:01
61K 61.00 Km 07:23:06
Total Run 61.00 Km 07:23:06
הצג מפה